Integritetspolicy

På Glitter värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t ex skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). I denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i våra behandlingar av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Glitter International AB, org. nr 556759-9914, med adress Peter Myndes backe 12, 118 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Ändamål           

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera kundens beställning/ köp.

Utskick av orderbekräftelser

Leverans av beställd/köpt produkt (inklusive avisering om och kontakt i samband med leverans)

Identifiering och ålderskontroll

Hantera kundens betalning (inklusive analyser för att veta vilka betallösningar som ska erbjudas kunden, vilket kan innefatta kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysning från kreditupplysningsbolag)

Adresskontroll mot Klarna

Hantering av reklamations- och garantiärenden


Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer)

Betalningshistorik

Betalningsinformation

Kreditupplysningar från
kreditupplysningsföretag

Köpinformation (t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Köphistorik

Ordernummer

Medlemsnummer(endast medlemsköp)

IP-adress

Användaruppgifter för mina sidor

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal med kunden
Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

 

Ändamål          

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera och administrera kundens användarkonto

Skapande av inloggningsfunktion på hemsidan

Sparande av uppgifter relaterade till varukorg och köp

Möjlighet att spara favoriter/önskelista

Förenkling av din användning av våra tjänster (t ex genom att favoriter sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/ övergivna digitala varukorgar).

Namn

Kontaktuppgifter (t ex adress,

e-post och telefonnummer)

Köphistorik

Inställningar avseende profil

Köp- och användargenererad data

Hantering av dina personliga inställningar och val

 

Laglig grund: Berättigat intresse - Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

Lagringsperiod: Tills dess att kontot avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

 

Ändamål       

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna marknadsföra produkter och erbjudande

Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga

Anpassning av produktrekommendationer

Retargeting-annonsering

Lagring och hämtning av information via cookies för att föra statistik över besök på hemsidan.

Lagring och hämtning av information via cookies för att hantera dina inställningar på hemsidan

Anpassad webbannonsering via tredjepart

Påminnelse om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar

Direktmarknadsföring via e-post, sms eller sociala medier

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer)

Köphistorik

Bostadsort

Inställningar avseende profil

Cookies

Information om barn (som du själv har uppgett)

Profil på sociala medier

Köp- och användar-genererade data (t ex klick- och besökshistorik)

Medlemsnummer

 

 

Laglig grund: Berättigat intresse- Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter eller tills medlemskapet avslutas(kan ske manuellt eller automatiskt efter 36 månader).

 

Ändamål     

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna genomföra och hantera tävlingar och event

Kommunicera med deltagare innan och efter ett event eller tävling (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)

Identifiera deltagare och kontrollera deltagares ålder

Utse vinnare och förmedla vinster

Namn

Ålder eller födelsedatum

Kontaktuppgifter (t ex e-post, telefonnummer och adress)

Uppgifter lämnade i tävlings- bidrag

Uppgifter lämnade i samband med event

Profiler på sociala medier

Laglig grund: Berättigat intresse - Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid som tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår och 36 månader framöver.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t ex incidentrapportering i butik).

Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor.

Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Videoinspelningar från kamerabevakning

Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse.
Om ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Under pågående utredning eller för en tidsperiod av 38 månader

Ändamål 

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

 

Hantering för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

Namn.

Personnummer

Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonnummer)

Betalningshistorik

Betalningsformation

Din korrespondens

Köphistorik (t ex uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål)

Laglig grund: Rättslig förpliktelse - Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Kommunikation och besvarande av frågor till kundservice (via telefon och digitala kanaler inkl. sociala medier)

Identifiering av kund

Utreda klagomål och supportärenden

Reklamationshantering

 

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter (t ex: adress, e-postadress, telefonnummer)

Uppgifter om köp (t ex ordernummer, tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål)

IP-adress

Profiler från sociala medier

Din korrespondens, som bland annat kan innehålla hälsodata (t ex allergiska reaktioner)

Köphistorik (t ex uppgift om köptidpunkt, köpställe)

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, och plattform)

Laglig grund: Berättigat intresse - Behandlingarna är nödvändig för att tillgodose ditt berättigade intresse genom att tillhandahålla kundservice.

Lagringsperiod: Tills dess att kundserviceärendet har avslutats.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Anpassning av tjänster för att göra dem mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler

Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser

Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets sortiment

Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager

Ge kunderna en möjlighet att påverka det sortiment som företaget tillhandahåller

 

Ålder

Kön

Bostadsort/vistelseort

Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter

Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Köp- och orderhistorik

Resultat från kundnöjdhets- och marknadsundersökningar

 

Laglig grund: Berättigat intresse - Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Ändamål

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna registrera, hantera och administrera ditt medlemskap och användarkonto kopplat till medlemskap

Registrering av medlem

Säkerställande av identitet och ålder

Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter

Skapande av inloggningsfunktion på hemsidan

Möjlighet för dig att spara favoriter

Förenkling av din användning av våra tjänster (t ex genom att favoriter sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/ övergivna digitala varukorgar)

Möjlighet för dig att följa köphistorik

Adresskontroll mot externa källor,

t ex: SPAR

 

Namn

Personnummer

Ålder

Kön

Kontaktuppgifter (t ex adress, epost och mobilnummer)

Köphistorik

Uppgifter om barn (om du delger oss denna information)

Medlemsnummer

Vald stamkundsbutik

Inställningar avseende profil

Val av kontaktkanal

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram
Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

Lagringsperiod: Tills dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

 

Ändamål

Behandlingar som utförs                          

Kategorier av personuppgifter

För att kunna hantera erbjudanden och rabatter kopplade till lojalitets-programmet

Skapandet av personliga och generella erbjudanden och förmåner

Generell kommunikation och kommunikation anpassad efter dina preferenser, inspiration och inbjudningar till event

Analys av de uppgifter som vi samlar in för ändamålet, t ex, köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna preferenser (t ex om produkter och kommunikationskanaler och resultat från kundundersökningar)

Ett personligt anpassat innehåll, t ex genom att visa relevanta produktrekommendationer, nyheter, inspiration eller liknande som innebär en förenkling för dig

 

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter (t ex adress, epost och mobilnummer)

Medlemsnummer

Köphistorik

Vald stamkundsbutik

Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)

Inställningar avseende profil, t ex val av kommunikationskanaler

Uppgifter om barn (om du delger oss denna information)

 

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

Lagringsperiod: Tills dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).


Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte (t ex genom att publicerade bilder sprids som stylistråd, eller i bedrägeribekämpningssyfte).

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för Glitters räkning och enligt våra instruktioner. Vi säkerställer att dina personuppgifter aldrig kommer att säljas eller delas med andra personuppgiftsansvariga för marknadsföringsändamål.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

Transporter (logistikföretag och speditörer).
Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
Marknadsföring (digitala marknadsförare, print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
IT-leverantörer (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det berörda företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t ex om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t ex loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och

organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i de personuppgiftsbehandlingar som rör dig har du rätt att begära information. Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör ansökan elektroniskt. Om vi tar emot en begäran om tillgång till uppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Glitter har gjort och det saknas berättigat intresse för Glitter som väger tyngre.
Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Glitter omfattas av.
Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t ex sociala medier).

Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl.a. om:

Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet.
För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur hanterar vi cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. På glitter.se använder vi följande cookies:

 1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som används endast under en session).
 2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de går ut).
 3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4) Tredjepartscookies (cookies som satts från en annan webbplats än den som du besöker).
 5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

Vi använder cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt, medan andra cookies förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som plats och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Vänligen var medveten om att om cookies avaktiveras eller tas bort kanske inte alla funktioner på sidan fungerar på korrekt sätt, till exempel kanske du inte kan besöka vissa delar av vår sida eller du kanske inte kan ta emot individuellt anpassad information när du besöker vår site.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskrivit under rubriken ”Vilka är dina rättigheter?” är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress [email protected].

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på glitter.se.

 Uppdaterat 2018-05-17